Exposició FRAGMENTS

sin_titulo-12

Cat/ Esp/ Eng

Un tema que m’interesas molt és pensar sobre de què estem fets. Quina Socialització he tingut perquè reacciona d’aquesta o d’altra manera. Què sens va dir i què no en uns moments Donats de la ostra vida?. Com vaig, individualment, reaccionar en cada moment?. Trobo apassionant observar-ho tot sense judicis i sense por. Acceptar de què estío feta em fa viure el present amb mes intensitat. El tema d’aquesta exposició és doncs: La Socialització.

_____________________

Un tema que me interesa mucho es pensar sobre de qué estamos hechos. Qué socialización he tenido que reaccione de esta o de otra manera. ¿Qué se nos dijo y qué no en unos momentos dados de nuestra vida?. Como voy, individualmente, a reaccionar en cada momento?. Encuentro apasionante observarlo todo sin juicios y sin miedo. Aceptar de qué estoy hecha me hace vivir el presente con más intensidad. El tema de esta exposición es pues: La Socialización.

____________________

One topic that interest me a lot is thinking about what we are made of. What socialization have I had to react in this way or in another way. What was said to us and what not in a given moment of our life?. How do I, individually, react at all times?. I find it exciting to observe everything without fear. Accepting what I am made of makes me live the present with more intensity. The theme of this exhibition is therefore: the Socialization.


 

Cotxet o La Roda de la VidaAina en un núvolbessons

sin_titulo-113

Cavalls engualdrapats
de lluminosa boira,
baixen, cavalcats
amb voluntat ferrenya
per fràgils amazones
de creativitat.
solquen, decidides,
espessos mars de dubtes
i atraquen, de moment,
a les platges de l´art.
Paons endomassats
xisclen crits de joia
i aporten ulls oberts
al primigeni blau:
ells marquen,
aus etèries,
costes més llunyanes,encar.
Poesia: E.S.R.