Sobre Fusta

Cat/Esp/ Eng

Quan vaig veure aquests calaixos de fusta vells me’n vaig enamorar. Els anàven a llançar, i mel’s van donar. D’això ja fa molts anys, els vaig tenir guardats pensant que algun dia hi havia de fer alguna cosa. Veia en ells la textura d’una fusta envellida i embellida pel pas del temps. I quan vaig estar a punt, vaig saber què hi havia de pintar: Bodegons!.

Mes que pintar la realitat, el que vull és plasmar el que sento sobre ella.

M’agradaria reflexar aquests atributs de que parla Paul Cézanne: “L’obra d’art no és immediata, és un producte de l’esperit, ha de tenir caràcter i contingut que persisteixin al llarg del temps, i una íntima serenitat.”

________________

Cuando vi estos cajones de madera viejos me enamoré de ellos. Los iban a tirar, y me los dieron. De eso hace muchos años, los tuve guardados pensando que algún día haría algo con ellos. Me gustaban por su madera envejecida y embellecida por el paso del tiempo. Y cuando estuve a punto, supe que había de pintar: Bodegones !.
Más que pintar la realidad, lo que quiero es plasmar lo que siento sobre ella.
Me gustaría reflejar estos atributos de que habla Paul Cézanne: “La obra de arte no es inmediata, es un producto del espíritu, debe tener carácter y contenido que persistan a lo largo del tiempo, y una íntima serenidad.”

_________________

When I saw these old wooden drawers I fell in love with them. They were going to throw them away, and they gave them to me. From that many years ago, I kept them thinking that one day I would do something with them. I liked them for their wood aged and embellished by the passage of time. And when I was ready, I knew what I had to paint: Still lifes!

More than painting reality, what I want is to capture what I feel about it.

I would like to reflect these attributes that Paul Cézanne talks about: “The work of art is not immediate, it is a product of the spirit, it must have character and content that persist over time, and an intimate serenity.”

Mirabolans. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs)

El Gerro Blau. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs). Ofereixo la possibilitat de que es pugui pagar en vint mesos sense cap recàrrec.

Margarides Pansides. 41’5x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs).

Els dos quadres 1100€ (IVA inclòs).

Maduixes. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs)

Camèlies i altres flors en un bol de ceramica xinesa de la Dinastia Ming (s.XV). 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs)

Margarides. Pintura a l’oli sobre fusta. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs)

Bojacs o calèndules. Pintura a l’oli sobre fusta. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs)

Préssecs d’Aigua en una fruitera de vidre de la Catalunya del s.XVI. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs)

Prunes mirabolans en un bol de vidre. 42x42x7cm. Venut.

Pomes en una fruitera de vidre. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs)

Polígales. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs)

Polígales. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs)
Nen de Djenné, Mali. (fragment d’una fotografia de Sarah Leen) Pintura a l’oli sobre fusta. 41x41x7cm 700€ (IVA inclòs).
La Pigmeu. Pintura a l’oli sobre fusta. 41x41cmx7cm 700€ (IVA inclòs).
Nena de la tribu amazònica Kayapó. Pintura a l’oli sobre fusta. 41x41x7cm. 700€ (IVA inclòs).