Sobre mi/About me

Cat/Esp/Eng

Filla de Manlleu, visc i treballo a Els Hostalets de Pierola. Molt connectada amb Piera, i Barcelona.

Encara que ja fa molts anys que pinto, des de 2018 estic complint el somni de treballar-hi a temps complert i viure de la pintura.

Utilitzo la tècnica d’Aquarel·la sobre paper, i pintura a l’Oli sobre tela, cartró o fusta.

M’apassionen a parts iguals la pintura clàssica (Velázquez, Rembrandt, Vermeer, Da Vinci, Goya,…) i la pintura abstracta (Rothko, Pollock, Tàpies,… ). M’agrada unir aquestes dues maneres d’expressar la realitat.

Els grans pintors de l’impressionisme com Monet, Manet, Degas, Renoir, i el post impressionisme de Van Gogh són un model per a mi.

Agraeixo a les “avanguardes” que hagin fet possible que actualment tots els camins individuals siguin vàlids.

Les temàtiques que fins ara m’han ocupat han sigut: el retrats d’avis (DIBUIXOS), la infància (exposició FRAGMENTS), retrats a altres ètnies (exposició LA CARA OCULTA), la relació de persones amb animals (exposicións MIRADES CÒMPLICES i AMANSINT BABUÏNS). Actualment estic treballant el bodegó.

Sempre intento recordar el que deia Henry Matisse: “No hi ha res tan difícil com pintar una rosa, ja que per fer-ho has d’haver oblidat totes les roses pintades”.

Aquesta frase em parla de ser lliures, i d’estar al cent per cent en el moment present, una atenció plena quan observes alguna cosa, com si ho veiéssis per primera vegada.

___________________

Hija de Manlleu, vivo y trabajo en Els Hostalets de Pierola. Muy conectada con Piera, y Barcelona.

Aunque ya hace muchos años que pinto, desde 2018 estoy cumpliendo el sueño de trabajar a tiempo completo y vivir de la pintura.

Utilizo la técnica de acuarela sobre papel, y pintura al óleo sobre tela, cartón o madera.

Me apasionan a partes iguales la pintura clásica (Velázquez, Rembrandt, Vermeer, Da Vinci, Goya, …) y la pintura abstracta (Rothko, Pollock, Tàpies, …). Me gusta unir estas dos maneras de expresar la realidad.

Los grandes pintores del impresionismo como Monet, Manet, Degas, Renoir, y el post impresionismo de Van Gogh son un modelo para mí.

Agradezco a las “vanguardias” que hayan hecho posible que actualmente todos los caminos individuales sean válidos.

Las temáticas que hasta ahora me han ocupado han sido: el retratos de ancianos (DIBUJOS), la infancia (exposición FRAGMENTOS), retratos a otras etnias (exposición LA CARA OCULTA), la relación de personas con animales (exposición MIRADAS CÓMPLICES y AMANSANDO BABUINOS). Actualmente estoy trabajando el bodegón.

Siempre intento recordar lo que decía Henry Matisse: “No hay nada tan difícil como pintar una rosa, ya que para ello debes haber olvidado todas las rosas pintadas”.

Esta frase me habla de ser libres, y de estar al cien por cien en el momento presente, una atención plena cuando observas algo, como si lo viera por primera vez.

____________________

Daughter of Manlleu, I live and work in Els Hostalets de Pierola. Very connected with Piera, and Barcelona.

Although I have been painting for many years, since 2018 I have been fulfilling my dream of working full time and making a living from painting.

I use the technique of Watercolor on paper, and Oil painting on canvas, cardboard or wood.

I am equally passionate about classical painting (Velázquez, Rembrandt, Vermeer, Da Vinci, Goya, …) and abstract painting (Rothko, Pollock, Tàpies, …). I like to combine these two ways of expressing reality.

The great painters of Impressionism such as Monet, Manet, Degas, Renoir, and Van Gogh’s Post Impressionism are a role model for me.

The themes that have occupied me up to now have been: the portraits of the elderly (DRAWINGS), childhood (FRAGMENTS exhibition), portraits of other ethnic groups (THE HIDDEN FACE exhibition), the relationship of people with animals (exhibitions COLLECTIVE LOOKS and TAMING BABOONS), and now I’m working on the still life.

I am grateful to the “vanguards” who have made it possible for all the individual paths to be valid today.

I always try to remember what Henry Matisse used to say: “There’s nothing as difficult as painting a rose, because to do that you have to forget all the painted roses.”

This phrase speaks to me of being free, and of being one hundred percent in the present moment, mindfulness when you observe something, as if seeing it for the first time.