Exposició NATURA VIVA

Cat/Esp//Eng


A La Sala d’Igualada.
Del 8 al 25 Juliol de 2021. Organitza: Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada.


En la pintura qualsevol tema és interessant. Per mi lo important és com els colors es relacionen entre ells, com vibren. No vull reproduir la realitat sinó intentar plasmar el que sento sobre ella. Voldria que els meus quadres aportessin calma, silenci, fragilitat i agraïment per estar vius ara i aquí, envoltats de coses belles.


En la pintura cualquier tema es interesante. Para mí lo importante es cómo los colores se relacionan entre ellos, cómo vibran. No quiero reproducir la realidad sino intentar plasmar lo que siento sobre ella. Quisiera que mis cuadros aportaran calma, silencio, fragilidad y agradecimiento por estar vivos aquí y ahora, rodeados de cosas bellas.


In painting any subject is interesting. For me the important thing is how the colors relate to each other, how they vibrate. I don’t want to reproduce reality but try to capture how I feel about it. I would like my paintings to bring calm, silence, fragility and gratitude to be alive now and here, surrounded by beautiful things.

Tomàquets cherries. 30x35x3’5cm. 330€ (10%IVA inclòs)
Gira-sols. Oli sobre fusta. 92x73cm. 1320€ (IVA inclòs)
Deesa. Oli sobre tela. 60x60cm. 990€ (IVA inclòs)
Flors salvatges. Oli sobre tela. 60x60cm. 990€ (IVA inclòs)
Pandèmia. Oli sobre tela. 130x97cm. 2750€. (10% inclòs)
El Noi Bo. 92x73cm. Oli sobre tela. Col. Part.
Boletaires. 97x130cm. Oli sobre tela. Venut.
Salomé. Oli sobre tela. 92x73cm. 1320€. (IVA Inclòs).
Cireres. Oli sobre fusta. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA Inclòs).
Margarides pansides. Oli sobre fusta. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA Inclòs)
Margarides. Oli sobre fusta. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA Inclòs).
Clavell de moro. Oli sobre fusta. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA Inclòs)
Maduixes. Oli sobre fusta. 41’5x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs)
Préssecs. Oli sobre fusta. 41’5x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs)
Polígales. Oli sobre fusta. 41x41x7cm. 770€ (10% IVA Inclòs)
Pomes. Oli sobre fusta. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs).
Margarides. Oli sobre fusta. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs).
Flors en un bol de ceràmica Xina. Oli sobre fusta. 42x42x7cm.
770€ (10% IVA inclòs).
Mandarines. Oli sobre fusta. 42x42x7cm. 770€ (10% IVA inclòs).
Mirabolans. Oli sobre fusta. 42x42x7cm. Venut.
El Bol de les Essències. Oli sobre tela. 27x35cm. Col. part.
Mandarines. 27x35cm. Oli sobre tela. 330€. (10% IVA inclòs)
Prunes mirabolans. 27x35cm. Oli sobre tela. 330€. (10% IVA inclòs)
Pensaments. 27x35cm. Oli sobre tela. 330€. (10% IVA inclòs)
Família de gats. Oli sobre tela. 130x97cm. 2750€. (10% IVA Inclòs).
La Bruixeta sobre llibres. Oli sobre tela. 50x61cm. 770€ (10% IVA inclòs)
La Xica i la Pinxa. 60x60cm. Oli sobre tela. 990€ (10% IVA inclòs)
La Xica. 80x80cm. Oli sobre tela. 1600€ (10% IVA inclòs)
Al·legoria. 50x50cm. Oli sobre tela. 550€ (10% IVA Inclòs)
EXPOSICIÓ NATURA VIVA