Bodegons sobre Fusta

Ofereixo la possibilitat de que es pugui pagar en vint mesos sense cap recàrrec.

El Gerro Blau. 42x42x7cm. 800€ (10% IVA inclòs). 40€/mes durant 20 mesos.

Margarides Pansides. 41’5x42x7cm. 800€ (10% IVA inclòs).

Comprats tots dos 1100€ (IVA inclòs). 55€/mes durant 20 mesos.

Camèlies i altres flors en un bol de ceramica xinesa de la Dinastia Ming (s.XV). 42x42x7cm. 800€ (10% IVA inclòs)

Margarides. Pintura a l’oli sobre fusta. 42x42x7cm. 800€ (10% IVA inclòs)

Bojacs o calèndules. Pintura a l’oli sobre fusta. 42x42x7cm. 800€ (10% IVA inclòs)

Préssecs d’Aigua en una fruitera de vidre de la Catalunya del s.XVI. 42x42x7cm. 800€ (10% IVA inclòs)

Prunes miravolants en un bol de vidre. 42x42x7cm. 800€ (10% IVA inclòs)

Pomes en una fruitera de vidre. 42x42x7cm. 800€ (10% IVA inclòs)